Q.1
De fiscus gaat pas vanaf 1 mei 2017 de Wet DBA handhaven. Dus ik hoef als opdrachtgever voorlopig niets te doen.

Q.2
De wet DBA verplicht me een modelovereenkomst af te sluiten wanneer ik een zzp'er inhuur.

Q.3
Als opdrachtgever moet ik bij een nieuwe opdracht met dezelfde opdrachtnemer ook weer opnieuw een modelovereenkomst afsluiten.

Q.4
Samenwerking met een zzp´er met een BV maakt een modelcontract overbodig.

Q.5
Mag een zzp’er voor een niet nader omschreven periode voor 1 dag per week werk voor u verrichten?

Q.6
De geldigheidsduur van de goedkeuring door de Belastingdienst van een modelovereenkomst is

Q.7
Wanneer u een zzp'er inhuurt via een intermediair die werkt met het 'bemiddelingsmodel' dan regelt het bureau de modelovereenkomst

Q.8
Wanneer u een zzp'er inhuurt via een intermediair die werkt met het 'tussenkomstmodel' dan ligt het inhuurrisico bij de intermediair

Q.9
Staatssecretaris Wiebes stuur binnenkort een informatiebrief naar

Q.10
Een modelovereenkomst is alleen rechtsgeldig wanneer deze door beide partijen is ondertekend

Q.11
Als opdrachtgever moet ik controleren of de zzp'er ook echt ondernemer is.